Выборы в Израиле 2009  Русский

אחריות - מהפכה ערכית וחוקתית בישראל

מפלגת "אחריות" קוראת לשינוי מבנה השלטון ולבניית מערכת שיש לה מבט מרחיק ראות ומנהיגות ארוכת טווח, שמוגנת טוב יותר מפני שחיתות, מתפקדת באופן יעיל יותר ומחייבת מנהיגים לשאת באחריות. אנו קוראים ליצירת קהילות המחזקות שותפות ודואגות לאזרח! להשבת הסמכות לקבלת החלטות לידי אזרחי המדינה! להעמדת מנהיגות מוסרית שערבה לחירות אישית ומדינית!

אותיות: נפ

לצפייה במצע אחריות - מהפכה ערכית וחוקתית בישראל >>