Выборы в Израиле 2009  Русский

ברית עולם למען ילדינו

להפיח רוח אנושית חדשה בארץ ישראל ולהנהיג את כל יושביה למציאות של שלום בר קיימא  בין אדם לאדם, ובין אדם לאדמה.

אותיות: פי

לצפייה במצע ברית עולם למען ילדינו >>