Выборы в Израиле 2009  Русский

הבית היהודי

הציבור הציוני דתי, יחד עם הציבור המסורתי, משפיע ומוביל בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. זכינו ובני הציונות הדתית רואים במדינת ישראל  את מימוש חזון הנביאים על שיבת ציון – לוקחים אחריות , מתנדבים, מנהיגים ותורמים בתחומים רבים, מהחינוך והצבא ועד לכלכלה וההתיישבות.

 נוכח משבר הערכים העמוק בו מצוייה החברה הישראלית ולנוכח המשבר בחינוך, השחיתות השלטונית והתרחבות הפערים החברתיים ועל רקע הפיצול והפילוג בציבור הציוני דתי, נדרשת הקמת כח שלטוני מאוחד שייצג את הציבור הציוני דתי והמסורתי, שיוביל בהנהגת המדינה ויציב בראש סדר היום הלאומי את החינוך ואת העמקת זהותה היהודית של המדינה.

אותיות: ב

ארכיון כותרות

« 1 2 3 4 5 »