Выборы в Израиле 2009  Русский

הירוקים

מטרת הירוקים היא לצבוע את הפוליטיקה בירוק: זה קשור לכולנו כישראלים, ללא הבדל דת, גזע, גיל או מין. פוליטיקה ירוקה דנה ביכולתנו לשלוט בחיינו, ולהיות בעלי כוח לעצב את גורלנו כקהילה בריאה. בקהילה זו תינתן לכל אדם הזדמנות ליטול חלק פעיל על בסיס שיתוף פעולה, ולא מתוך הרס וניצול.

כדור הארץ סובל בעיות אקולוגיות וחברתיות קשות.בישראל המצב קשה במיוחד בשל שנים של הזנחה סביבתית וחברתית ובשל התמקדות בבעיות הביטחון. הירוקים לא מתעלמים מהעובדה כי פתרון בעיות אלו הוא משימה קשה ועצומה, עם זאת - חייבים להתחיל, שכן עדיין אפשר להציל את המצב.

אותיות: רק

ארכיון כותרות

« 1 2 »