Выборы в Израиле 2009  Русский

הליכוד

הליכוד

הליכוד הוקם בשנת 1973, לקראת הבחירות לכנסת השמינית, כרשימה משותפת למספר מפלגות ותנועות: מפלגת גח"ל (איחוד תנועת החרות והמפלגה הליברלית, היה המרכיב העיקרי בליכוד), הרשימה הממלכתית, המרכז החופשי והתנועה למען ארץ ישראל השלמה. תנועות אלו שמרו על מוסדותיהן המפלגתיים. הרשימה לכנסת הורכבה, על פי מפתח מוסכם, מנציגי התנועות השונות. היוזם העיקרי של מהלך זה שהוביל, בסופו של דבר, לאיחוד מלא היה אריאל שרון, שפרש בשנה זו מצה"ל. בראש הליכוד נבחר לעמוד מנהיגה הוותיק של תנועת החרות ומפקד האצ"ל לשעבר, חבר הכנסת מנחם בגין.

בגין, שעד הקמת הליכוד הוביל את מפלגת חירות כסמן הימני הניצי במפה הפוליטית הישראלית, בחר להנהיג את המפלגה החדשה בצורה ימנית מתונה. הליכוד מראשיתו חרת על דגלו את ערכי השוויון החברתי, השוק החופשי והשמירה על המסורת והתרבות היהודית, ערכים שעוצבו ברובם על פי משנתו של זאב ז'בוטינסקי.

את המפלגה הנהיגו: מנחם בגין (1973 - 1983), יצחק שמיר (1983 - 1993), בנימין נתניהו (1993 - 1999, ושוב החל מ-2005), ואריאל שרון (1999 - 2005).

היו"ר הנוכחי: בנימין נתניהו.

תגיות מקושרות:

נתניהו, יעלון

אותיות: מחל

ארכיון כותרות

« 1 2 3 4 5 6 7 89 10 »