Выборы в Израиле 2009  Русский

התנועה הירוקה-מימד

התנועה הירוקה היא תנועה פוליטית סביבתית-חברתית המאגדת פעילי שטח, מייסדי ארגונים, חברי מועצות ערים ואנשי אקדמיה, הגות ומדע, השותפים לאמונה כי יש להציב את השקפת העולם הסביבתית-חברתית במוקד תהליכי קבלת ההחלטות של מדינת ישראל. מפלגה ירוקה, שורשית, אותנטית ובעלת תפיסה רחבה חייבת להיות חלק אינטגרלי מהמפה הפוליטית בישראל. בעשור האחרון הארגונים הירוקים התפתחו והתעצמו, נחלו הצלחות רבות, והפכו להיות אחד הגורמים החוץ-מפלגתיים החזקים והמתוחכמים בחברה האזרחית. כעת הגיעה השעה לעלות מדרגה.

התנועה הירוקה ומפלגת מימד ירוצו בבחירות הקרובות ברשימה משותפת בשם "התנועה הירוקה-מימד". שני יושבי הראש של הרשימה המשותפת הם הרב מיכאל מלכיאור וערן בן-ימיני. אחריהם ברשימה יוצבו הפרופסור אלון טל והרבה הקונסרבטיבית תמר אפלבאום.
יחד, התנועה הירוקה ומימד יציגו לציבור את הרשימה הסביבתית-חברתית המרשימה בישראל, שילוב של פעילי השטח ואנשי הארגונים יחד עם המחוקק המוביל בתחום הסביבתי, הרב מלכיאור.

אותיות: ה

ארכיון כותרות

« 1 2 »