Выборы в Израиле 2009  Русский

יהדות התורה

יהדות התורה - סיעה חרדית אשכנזית שמהווה איחוד בין מפלגות אגודת ישראל החסידית לבין דגל התורה הליטאית.
מנהיגה הרוחני של דגל התורה הוא מנהיג הציבור הליטאי, הרב יוסף שלום אלישיב. מנהיגיה הרוחניים של אגודת ישראל הם האדמו"ר מגור, הרב יעקב אריה אלתר, וכן האדמו"רים מויז'ניץ', מבעלז וחוגים נוספים. הסמכות העליונה של אגודת ישראל היא מועצת גדולי התורה.

גוף מקביל קיים בדגל התורה, ולעתים נדירות מקיימות המועצות ישיבה משותפת. שתי המפלגות התאחדו בשנת 1992 לקראת הבחירות לכנסת השלוש עשרה ומאז מתמודדות לכנסת ברשימה משותפת. הסיבות לאיחוד היו כוחה הקטן של "דגל התורה" בכנסת והפסקת תמיכתה המפורשת של חסידות חב"ד ב"אגודת ישראל" וכן הרצון לשלום ופיוס בין המחנות.

אותיות: ג

ארכיון כותרות

« 1 2 »