Выборы в Израиле 2009  Русский

ישראל חזקה

המפלגה הוקמה במאי 2008 על-ידי ד"ר אפרים סנה ככוח פוליטי חדש, שייעודו להבטיח את קיומה ועתידה של מדינת ישראל – חיזוק יסודותיה החברתיים, ערכיים, מוסריים וחיזוק עמידתה אל מול האיומים מבחוץ.

"ישראל חזקה" תציג תרבות פוליטית אחרת – שקופה ושוויונית – תוך מתן הזדמנות לאנשים חדשים להשתתף בחיים הפוליטיים ובהנהגת המדינה. תהליך בחירת נציגיה לכנסת יהיה פתוח להצטרפות הציבור הרחב.

אותיות: חי

לצפייה במצע ישראל חזקה >>

ארכיון כותרות