Выборы в Израиле 2009  Русский

כח להשפיע

אזרחים יקרים, ציבור הנכים לא יכול יותר לסמוך על ממשלה כזו או אחרת שתעמיד את הקדימויות שלנו בראש מעייניה. לפיכך הופכים אנו להיות אחראים לגורלנו! זאת הסיבה היחידה להקמתה של מפלגת "כח להשפיע".

אותיות: פ

לצפייה במצע כח להשפיע >>