Выборы в Израиле 2009  Русский

מרצ

שוויון ערך האדם הוא יסוד כל היסודות האידיאולוגיים בעינינו, וזהו הבסיס לאמונתנו בשלום, בצדק חברתי, ובזכויות האדם.
מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי ומדינת כל אזרחיה.
הגשמת הציונות תעשה באמצעות הפיכת ישראל גורם משיכה לעולים-בכוח וצמצום ההגירה ממנה, קיומה של ישראל כמדינה המשולבת באזור, שבו היא חיה, ואיננה נטע זר בו, כשהיא חיה בביטחון, ומקיימת אורח חיים נורמלי של מדינה אשר הדאגה לעצם קיומה אינה ממלאת את סדר היום הלאומי שלה, ואשר מבקשת להפוך חברת מופת.

מדינת הרווחה היא הכלי שבאמצעותו נפעל למימוש הצדק החברתי, וזאת על ידי קידום האדם העובד, הבטחת שירותים חברתיים בהיקף משמעותי, ומחויבות לסייע, כלכלית, על ידי מדיניות שתעניק להם העדפה ברורה בתחום החינוך ותיצור לתושביהם זמינות של מקורות תעסוקה.
נאבק למען חופש דת וחופש מדת, ולמען ביטול קיומם של חוקי אישות דתיים כחלק מן החוק הישראלי, מתוך כבוד למאמינים בדבקות בעקרון "איש באמונתו יחיה".

אותיות: מרצ

ארכיון כותרות

« 1 2 3 4 »