Выборы в Израиле 2009  Русский

צבר

המפלגה כוללת בתוכה צעירים וצעירים בנפשם המייצגים את מכלול החברה הישראלית, על כל רבדיה וגווניה. כולם התאגדו תחת מטרה משותפת - מיצוב הציבור הצעיר כציבור ערכי, משכיל ומעורב המוכן לבצע את ייעודו: להיות הדור החדש המנהיג את החברה בישראל.

אותיות: צי

לצפייה במצע צבר >>