Выборы в Израиле 2009  Русский

ש"ס

תנועת ש"ס הציבה שתי מטרות מרכזיות: להחזיר עטרה ליושנה וקידום הצדק החברתי             
תנועת ש"ס מאמינה בקיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, מדינה מושתתת על ערכי הדמוקרטיה על פי תורת ישראל.
תנועת ש"ס שואפת לקבץ את כל נידחי ישראל מכל הגלויות, כדי לבנות בית יהודי במדינה יהודית גדולה וחזקה בכל שטחי ארץ ישראל..

"ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך. אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" (ישעיהו, מ"ג)
ש"ס דוגלת בסובלנות כלפי החריג בין המגזרים. תנועת ש"ס סבורה כי השלום מתחיל בתוכנו, באחווה בין הקבוצות השונות בחברה, ביחס של שוויון ובכיבוד זכויותיהם של בני קבוצות דתיות אחרות. תנועת ש"ס מבקשת ושואפת לחיות בשלום ובטחון עם שכנותינו מדינות ערב, על פי סידורי בטחון שמטרתם להגן על כל נפש מישראל

אותיות: שס

ארכיון כותרות

« 1 2 3 4 »