Выборы в Израиле 2009  Русский

סקרי בחירות 2009

דף הסקרים של פורטל בחירות 2009 מציג סקרים עדכניים לקראת הבחירות לכנסת. אנחנו מביאים את כל הסקרים מכל העיתונים, כל הערוצים ושל כל המכונים. סקרי בחירות הם האמצעי היחיד שמספק מבט כולל על המתרחש בזירה הפוליטית. בלי סקר בחירות, המועמד לא מודע להשפעה של צעדיו ומה באמת מצבו. אבל, אסור לשכוח שסקרים הם רק תחזית, ניחוש מגובה במדע שמפעיל הסוקר. כל מכון סקרים עובד בשיטה ייחודית שמניבה תוצאות שונות. כל סקר בחירות דוגם קבוצות אחרות שלא תמיד מייצגות בדיוק את אותם האוכלוסיות. הציבור טובע בים הסקרים הסותרים ומאבד את אמונו בהם. אנחנו מציגים לכם את סקר הסקרים - עיבוד סקרי הבחירות של השבוע לכדי תמונה ברורה אחת. כל סקר בחירות הוא הצצה רגעית לדעת הקהל, ובפני עצמו הסקר לא יכול ללמד דבר. סקרי מגמה ("תצוגת זמן"), המציגים את המצב לאורך נקודות זמן הם הכלי האמיתי הלוכד את הלך הרוחות הציבורי ומאפשרים לחזות את תוצאות הבחירות. סקרים הם רק מספרים, העניין האמיתי הוא במילים - ניתוח התוצאות נמצא בסקירות השבוע שלנו.

 

סקרי בחירות 2013

סקרים ממקורות שונים: