Выборы в Израиле 2009  Русский

סקרי השבוע: 44 ימים לבחירות

27/12/2008, מאת: הסוקר.

תחילת השבוע לווה בתחושות סקרי סוף השבוע שעבר שרמזו כי אנו קרובים ל-"מהפך": קדימה תחלוף על-פני הליכוד, שנראה מפוזר ואובד עצות לאחר סאגת פייגלין. האירועים הביטחוניים בדרום בסופו של דבר הביאו להיפוך המגמה. קדימה נבלמה והתחילה לאבד גובה, ואילו הליכוד לנסוק מעלה. אין ספק כי התנועה הרבה ביותר בחלוקת המושבים בכנסת הבאה, תהיה בין שתי המפלגות הללו. המבצע בעזה יהיה כאן ככל הנראה לגורם מכריע. בינתיים הליכוד מקבל בממוצע 31 מנדטים, קדימה רק עם 26.

העבודה ממשיכה לדשדש על 11 מנדטים בלבד. גם כאן, מעניין לראות כיצד "עופרת יצוקה" ישפיע על מפלגתו של שר הביטחון. מרצ החדשה, על אף שנראה בסקרים מסוימים כי היא מתחזקת, בממוצע השבועי לא חלה תזוזה. כעת יש לה 7 מנדטים.

ש"ס עולה קלות ל-11 מנדטים (עלייה של 1+). השבוע גם יחל קמפיין המפלגה לקראת הבחירות, שכנראה יפנה למצביעי הימין. יהדות התורה שומרת על כוחה עם 6 מושבים בכנסת ה-18, ואיומי הפילוג התחלפו בריבים על מיקום.

רשימת הדוגמניות לא השפיעה ממש על ישראל ביתנו, הממשיכה להיות המפלגה השלישית בגודלה, שוב, עם 12 מושבים וביציבות מרשימה. עוד בימין, מפלגת הבית היהודי, טרם וקצת אחרי הפילוג, עומדת על 5 מנדטים רעועיים למדי. יש גם לציין כי לראשונה, קיימים סקרים שמראים כי מפלגת התקווה עוברת את אחוז החסימה, ומחזקת את גוש הכתומים.

המפלגות הערביות בחרו את נציגיהן השבוע, מה שלא שינה את 10 המנדטים הצפויים להם. ולפי החלטת השופט ריבלין, החל מהשבוע הבא נגלה שיש 3 מפלגות ערביות.

באזור החסימה אנו שוב מגלים את הירוקים, שאחרי מלחמות פנימיות הצליחו להציג רשימה סופית עם פנים מוכרות מהעבר. גיל בחרה כיוון שונה ומציגה רשימה חדשה שתלחם על כניסתה לכנסת הבאה.

השבוע עמד בסימן של גשם: שיא גשם בתל-אביב, גשם קסאמים בדרום וגשם של סקרים בתקשורת. לראשונה ראינו סקרים של אותו מכון פעמיים בשבוע, ודאגנו לשקלל זאת בהתאם בסקר הסקרים שלנו. נקודה נוספת היא הפער העצום בין הסקרים: בסקר גאוקרטוגרפיה הליכוד 12+ על קדימה, לעומת סקר טלסקר המראה דווקא 1-. זהו הבדל החורג משמעותית מתחום השגיאה הסטטיסטית. ההפרש נובע כנראה מאופן חלוקת הקולות הצפים, שם המכונים מפעילים שיקולולים שונים אחד מהשני ולא מסתמכים על דגימת הנשאלים בלבד.