Выборы в Израиле 2009  Русский

במסגרת סטיית התקן: 2 תרחישים לבחירות

09/02/2009, מאת: המערכת.

הסקרים האחרונים מנבאים, בממוצע, ניצחון ב-12 מושבים לגוש הימין-חרדים מול גוש המרכז-שמאל. להלן שני תרחישים אפשריים לתוצאות הבחירות, די קיצוניים יש יאמרו, אך עדיין במרחק סביר של סטיית התקן בסקרים.

החגיגה של ציפי

על-פי התרחיש הראשון וזה האופטימלי עבור קדימה, שתיים או אפילו שלוש מפלגות מבין המתנדנדות מצליחות לעבור את אחוז החסימה. בהנחה שהיחידות שיש להן סיכוי רציני, לפי הסקרים, לעבור את 2% הן מפלגות מרכז-שמאל, לבני לא תתקשה לשכנע אותן להמליץ עליה לראשות הממשלה. אנו מדברים לשם ההמחשה בלבד כי המפלגות הן התנועה הירוקה-מימד, הירוקים והגימלאים. אם לא שלושתן, אזי בשל העובדה שהפער בין 2 ל-3 מנדטים הינו כ-10,000 קולות בלבד, או שלירוקים הסכם עודפים עם קדימה – ניתן להן יחד אפילו 6 מנדטים.

מכוון שיש יותר קולות כשרים, המפלגות הגדולות יפגעו. אך ללא ספק כי מנדט פחות לקדימה, לא יהווה למפלגה פגיעה גדולה מדי, אם הם "זוכים" ב-6 הקטנים. נאמר קדימה משיגה "רק" 22, העבודה 16 ומרצ 6. הערבים שומרים על עשרת המנדטים שלהם.

כעת קיים גוש חוסם לליכוד ונתניהו של 60 מנדטים. אין רוב לנתניהו יחד עם ליברמן, ישי וכצל'ה. עם מאמץ נוסף, קדימה גם יכולה להגיע, על-פי סקרים מסויימים, ל-25, ואז בוודאי שגוש הימין די בצרות. הנשיא פרס, לשעבר מקדימה, יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על לבני שנית, ואין ספק כי במצב כזה לישראל ביתנו (עם 18 מושבים) תהיה מוטיבציה להצטרף כשותף בכיר. נניח כי קדימה תעשה זאת, אפילו על חשבון מרצ. בסופו של דבר קמה ממשלה צרה, אך די יציבה יחסית לעבר – של 65 ח"כים.

ביבי, לא מפתיע

הליכוד חוזר ובגדול בתרחיש הזה. המפלגה מקבלת 30 מנדטים (סקר הגל החדש). מסתבר שהקרב בין איווט לעובדיה היה מתוכנן, וזה הועיל לשני הצדדים. ש"ס מחזירה לעצמה שלושה מושבים, וכעת היא על 13. לעומתה ישראל ביתנו מנצלת רק חלק מהתנופה, אך זוכה בקולות מצביעי שינוי לשעבר על חשבון קדימה, ולזכותה 18 ח"כים.

יהדות התורה יורדת מעט ל-5, אך המנדט האבוד שייך עדיין לגוש – לאיחוד הלאומי שלוקח 5 מושבים ונהנה מהצבעת חרדים מאוכזבי ג'. הבית היהודי על 3. אף מפלגה "קטנה" לא עוברת אחוז החסימה, ואף בל"ד מפספסת אותו בכמה אלפי קולות בלבד.

הגוש החוסם מצומצם, ועומד על 57. לראשות נתניהו עומדת כעת קואליציה צרה בלי מאמץ רב. הרחבתה אפשרית בהחלט – עם העבודה 79 כיסאות, או עם קדימה 86. כלומר רוב מוחלט המאפשר שינוי חוקי יסוד. חשבו על זה.